xin_lui_thoi_han_trinh_quoc_hoi_de_an_doi_moi_chuong_trinh_sach_giao_khoa

Xin lùi thời hạn trình Quốc hội Đề án đổi mới chương trình - sách giáo khoa

(TNO) Sau khi nhận được nhiều “lời phê”, Bộ Giáo dục - Đào tạo thay mặt Chính phú xin lùi thời hạn trình Quốc hội Đề án đổi mới chương trình - sách giáo khoa.

29 phút trước