dac_biet_tren_bao_in_ngay_25102014

Đặc biệt trên báo in ngày 25.10.2014

Hàng loạt cây đổ gây thiệt hại nặng; Bắt nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương Hà Văn Thắng; Tranh luận cách tính lương hưu; Truy trách nhiệm người đứng đầu để “bom nổ chậm” ở khu dân cư;…

1 giờ, 42 phút trước