nguyen_giam_doc_sjc_cho_lon_lanh_8_nam_tu

Nguyên giám đốc SJC Chợ Lớn lãnh 8 năm tù

(TNO) Nguyên Giám đốc SJC Chợ Lớn cùng một số cá nhân khác sử dụng tiền quỹ kinh doanh sàn vàng sai quy định gây lỗ, thiệt hại 6,5 tỉ đồng.

39 phút trước