cuc_so_huu_tri_tue_bac_de_nghi_huy_bao_ho_nhan_hieu_arirang

Cục Sở hữu trí tuệ bác đề nghị hủy bảo hộ nhãn hiệu Arirang

Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ đã bác bỏ yêu cầu của Công ty CP điện tử Công Nghệ Xanh (TP.HCM) về việc hủy hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Arirang, đã…

21 phút trước