bien_cuong_noi_anh_nga_xuong_ky_6_dung_lang_quen_nhung_trang_su_viet_bang_mau_cua_cha_ong

Biên cương nơi anh ngã xuống - Kỳ 6: Đừng lãng quên những trang sử viết bằng máu của cha ông

(TNO) Nhắc lại cuộc chiến tranh biên giới 1979 cũng là trả lại sự thật lịch sử. Nếu 'bỏ quên' nó quá lâu có nghĩa là chúng ta đang tự chối từ những trang sử đã được viết bằng máu…

23 phút trước