hon_75000_thiet_bi_ios_be_khoa_dang_bi_tin_tac_loi_dung

Hơn 75.000 thiết bị iOS bẻ khóa đang bị tin tặc lợi dụng

(TNO) Tổ chức bảo mật Virus Bulletin vừa công bố thông tin, những thiết bị di động sử dụng nền tảng iOS của Apple nếu đang trong tình trạng Jailbreak (bẻ khóa), có khả năng đang bị tin tặc lợi dụng…

38 phút trước