mot_cong_doi_ba_viec

Một công, đôi ba việc

Sáng kiến của Trung Quốc được 20 quốc gia khác ủng hộ và họ đã cùng nhau ký ghi nhớ về thành lập Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB).

vài phút trước