nha_glazer_rao_ban_co_phieu_mu

Nhà Glazer rao bán cổ phiếu M.U

(TNO) Các người con của cố tài phiệt người Mỹ Malcolm Glazer đang rao bán 8 triệu cổ phiếu, tương đương với 5% cổ phần tại M.U.

22 phút trước