bien_di_tich_thanh_nha_kho

Biến di tích... thành nhà kho !

Vi phạm lớn, nhỏ về hiện vật trong di tích có ở tất cả các điểm đến ở Hà Nội là đánh giá của đoàn thanh tra Bộ VH-TT-DL trong ngày 22.8. Đó là hậu quả của việc buông lỏng…

1 giờ, 17 phút trước