khong_giao_quyen_quan_ly_nha_nuoc_doi_voi_vinh_ha_long_cho_bitexco

Không giao quyền quản lý nhà nước đối với vịnh Hạ Long cho Bitexco

(TNO) Chiều 24.7, Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc có những thông tin cụ thể về vấn đề Bitexco muốn nhượng quyền thu phí và quản lý du lịch Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long trong…

1 giờ, 10 phút trước