ban_sac_viet_nha_su_hoc_duong_trung_quoc_yeu_cau_cong_so_bo_hien_vat_la

Bản sắc Việt - Nhà sử học Dương Trung Quốc: Yêu cầu công sở bỏ hiện vật lạ

Nhà sử học Dương Trung Quốc ủng hộ chủ trương của Bộ VH-TT-DL về việc loại bỏ các linh vật, hiện vật có yếu tố nước ngoài không phù hợp thuần phong mỹ tục. Theo ông, Bộ hoàn toàn có thể…

31 phút trước