mat_vu_my_dau_dau_voi_con_cao_quay_roi_nha_trang

Mật vụ Mỹ đau đầu với con cáo quấy rối Nhà Trắng

(TNO) Các nhân viên mật vụ Mỹ, chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống, không thể bắt được một con cáo bất ngờ xuất hiện và quấy rối ở Nhà Trắng tại thủ đô Washington.

16 phút trước