bao_chi_trung_quoc_hoc_tap_tieu_chuan_dua_tin_cua_chu_nghia_mac

Báo chí Trung Quốc học tập tiêu chuẩn đưa tin của chủ nghĩa Mác

(TNO) Hiệp hội các nhà báo Trung Quốc (ACJA) vừa có văn bản chỉ đạo các hội viên phải học tập 'tiêu chuẩn đưa tin' theo tinh thần chủ nghĩa Mác, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc đưa tin theo đường lối…

33 phút trước