vuon_hong

Vườn hồng

Em đọc ở đâu đó câu “Tình yêu thực sự là cho đi chứ không phải là nhận lại”. Vậy mà em xúi bạn gái em “cho đi", em "dụ" hoài mà cổ hổng chịu “cho” anh ơi. Cổ bị…

20 phút trước