xang_giam_it_nhat_464_donglit

Xăng giảm ít nhất 464 đồng/lít

(TNO) Liên Bộ Tài chính - Công thương vừa quyết định yêu cầu doanh nghiệp giảm giá xăng dầu kể từ 12 giờ trưa nay (29.8). Trong đó, giá xăng RON 92 giảm tối thiểu 464 đồng/lít so với giá hiện…

32 phút trước