giai_oan_cho_hoang_hau_le_ngoc_han_ky_5_oan_giet_vua

Giải oan cho Hoàng hậu Lê Ngọc Hân - Kỳ 5: Oan giết vua

Tạp chí Phổ Thông số 62 ra ngày 1.8.1961 (xuất bản ở Sài Gòn) đăng bài viết của ông Nguyễn Thượng Khánh nhan đề Vua Quang Trung chết vì một liều độc dược của Ngọc Hân Công chúa.

vài phút trước