ong_chu_tich_lien_doan_vat_va

Ông chủ tịch Liên đoàn vất vả...

(TNO) Đường lên ghế chủ tịch VFF của ông Lê Hùng Dũng vừa thuận vừa không thuận. Thuận ở chỗ ông lên ghế ấy trong cảnh một mình một ngựa, nhưng không thuận ở chỗ trong quá trình 'ngựa' phi…

1 giờ trước