dai_hoc_cong_nghe_mien_dong_tinh_dong_nai_huong_toi_dao_tao_da_nganh_chat_luong_cao

Đại học Công nghệ Miền Đông, tỉnh Đồng Nai: Hướng tới đào tạo đa ngành chất lượng cao

Sứ mệnh của trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MUT) là đào tạo những dược sĩ, kỹ sư và cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ kiến thức và năng lực thực hành giỏi nhằm…

42 phút trước