lenovo_cong_bo_nha_phan_phoi_smartphone_moi_tai_thi_truong_viet_nam

Lenovo công bố nhà phân phối smartphone mới tại thị trường Việt Nam

Sáng hôm nay, Lenovo chính thức công bố Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) trở thành đối tác phân phối mới sản phẩm smartphone của hãng này tại thị trường Việt Nam. PETROSETCO sẽ…

14 phút trước