trao_tang_nha_ban_tru_cho_em_tai_khau_vai_ha_giang

Trao tặng nhà bán trú cho em tại Khâu Vai - Hà Giang

(TNO) Hôm nay, ngày 25.4, Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam và Báo Thanh Niên tổ chức khánh thành Nhà bán trú cho em tại trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Khâu Vai, xã Khâu Vai,…

39 phút trước