viet_nam_lao_campuchia_hop_tac_phong_chong_toi_pham

Việt Nam - Lào - Campuchia hợp tác phòng chống tội phạm

(TNO) Tuyên bố chung giữa bộ trưởng 3 nước nhấn mạnh việc phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, ma túy...

19 phút trước