ngan_chan_suy_giam_nhan_thuc_khi_ve_gia

Ngăn chặn suy giảm nhận thức khi về già

(TNO) Suy giảm nhận thức là điều không thể tránh khỏi khi chúng ta già đi, nhưng có thể hạn chế được điều này thông qua những thói quen lành mạnh sau.

25 phút trước