quan_chung_hai_quan_to_chuc_hoi_thi_thuyen_truong_va_chinh_tri_vien_tau_gioi

Quân chủng Hải quân: Tổ chức hội thi thuyền trưởng và chính trị viên tàu giỏi

(TNO) Từ ngày 16 đến 21.10, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức hội thi thuyền trưởng lần thứ 7 và chính trị viên tàu giỏi lần thứ 2. Tham dự hội thi có 108 cán bộ tiêu…

19 phút trước