hoc_quan_ly_nhan_su_tu_mot_doanh_nghiep_nhat

Học quản lý nhân sự từ một doanh nghiệp Nhật

Với những thành công tại Việt Nam, cách quản lý nhân sự của các doanh nghiệp Nhật Bản đã được nhiều người biết đến. Công ty TNHH Sapporo VN là một doanh nghiệp có cách quản lý tiêu biểu như…

vài phút trước