ban_sac_viet_ly_thai_to_va_vi_than_ho_quoc

Bản sắc Việt: Lý Thái Tổ và vị thần hộ quốc

Theo nhiều chuyên gia, vua Lý Thái Tổ với tầm nhìn thiên niên kỷ, tạo “đối trọng văn hóa” với Trung Hoa, đã Việt hóa một vị thần tài có nguồn gốc Ấn Độ trở thành vị thần hộ quốc…

29 phút trước